Basınç Sensörü ve Sensör Çeşitleri » Sensortek - HBM

Basınç Sensörleri

Basınç Sensörü

Basınç sensörü, hacimsel büyüklükleri, anlaşılabilir bir veri haline dönüştüren sensörlerden biridir. Üretim ve kontrol aşamalarında pek çok alanda sensörler vasıtası ile veriler toplanarak, takip, analiz ve istatistiki verilerin toplanmasına aracılık ederler. Basıncın ölçülmesi ve sağlıklı verilerin elde edilmesi konusunda HBM, Avrupa ve Dünya çapında pazar lideri bir pozisyona sahiptir.

Basınç Sensörü Nedir?

Basınç, sıcaklık, debi gibi fiziksel terimlerin anlamlı hale dönüşebilmeleri için karşılık gelecek sayısal değerler ile nitelendirilmesi gerekir. Bu sayısal değerlerin ölçülerek kullanılabilir hale gelmesine yarayan araçlara sensör denilir. Özetle, sensörler ölçtükleri fiziksel büyüklüğü sinyale dönüştürerek sayısallaştırmaya yarar.

Basınç sensörü anlık olarak uygulanan basıncın verisini algılayıp, bunu analog bir sinyal değerine dönüştürür. Analog sinyal verisinin üretilmesinin ardından gerekli dönüştürücüler “transducer” ile uygulamalarda değerlendirilebilecek veriler haline dönüştürülür.

Basınç ölçüm türleri aşağıdaki şekildedir;

Gösterge Basınç Ölçümü

Anlık atmosfer basıncına göre basıncın ölçülmesine, gösterge basınç ölçümü denir. Atmosfer basıncındaki anlık değişimler, ölçümü negatif veya pozitif yönde etkileyebilir. Gösterge basıncının değeri atmosferik basınçtan yüksekse pozitif basınç, düşük ise negatif basınç şeklinde nitelendirilir.

Mutlak Basınç Ölçümü

Referans basınç değerinden fark alınarak ölçümlenen değere mutlak basınç ölçümü denilir. Referans olarak alınan basınç değeri vakum (sıfır basınç) olarak alınır. Referans değeri ne kadar sıfır basınca yakın kullanılırsa, yapılan ölçüm değerlerinin doğruluğu bir o kadar yüksek olur.

Fark Basınç Ölçümü

Ölçüm türlerinde genel olarak fark basınç ölçümü referans olarak alınır. İki farklı noktadan alınan değerlerin farkı, fark basıncını verir.

Gerinim Ölçer Basınç Sensörü (Strain Gauge Pressure Sensor)

Gerinim ölçer basınç sensöründe ölçüm esnek yapıda vir diyagrama uygulanmakta olan basıncın, direnç değişimine sebebiyet vermesi ile gerçekleşir. Diyaframa uygulanmakta olan basınç, diyaframda gömülü halde bulunan iletkenin değerlerinde değişikliğe yol açar. Bu durumda diyaframın esnemesi esnasında, iletkenin boyu uzar, kesiti incelir ve beraberinde direnç değeri değişir.

Söz konusu dirençlerde oluşan değişiklikler Wheatstone Köprüsü vasıtasıyla çıkış gerilimine dönüştürülür.

Gerinim ölçer (Strain Gauge) basınç sensörleri medikal endüstride, barometrelerde ve seviye ölçümlerinde kullanılmaktadır. Sıcaklık ve neme duyarlı bir yapısı bulunduğundan sadece belirli alanlarda kullanıma uygundur.

Kapasitif Basınç Sensörü

Kapasitif Basınç Sensörü, kapasitans değişimine göre basınç ölçümü yapar.

Gösterilen sonuç sayısı: 10