Açık Otomasyon Uygulamalarında Ticarete Uygun Güvenli Tartım Sistemleri

Tümü

Açık Otomasyon Uygulamalarında Ticarete Uygun Güvenli Tartım Sistemleri

Tartım teknolojisi lojistik ve ticaretin bir çok alanında önemli bir rol oynamaktadır. Örneğin, ticarete uygun, otomatik tartı aletleri genellikle dökme malzemelerin ölçülmesi veya yüklenmesi sırasında kullanılır.

HBK, terazilerin doldurma veya yükleme sistemlerine esnek bir şekilde entegre edilmesini sağlamak için tartım teknolojisi bileşenleri ve sistemleri sağlamaktadır. Dijital tartım elektroniği ve terminalleri bunun tipik bir örneğidir. Farklı fieldbus arabirimlerini uygulamak için kullanılan isteğe bağlı fieldbus modülleri, çok çeşitli otomasyon yapılarının entegrasyonu kolaylaştırmaktadır.

DİJİTAL TARTIM TEKNOLOJİLERİNİN AVANTAJLARI

Modern tartı aletleri, HBM’nin FIT® yük hücreleri gibi dijital yük hücrelerinden giderek daha fazla yararlanmaktadır. Burada ölçülen değer doğrudan yük hücresinde sayısallaştırılır ve ardından tartı elektroniği olarak adlandırılan bir görüntüleme ve değerlendirme birimine aktarılmaktadır. Dijital veri aktarımının en büyük avantajı, ölçüm kablolarında neredeyse hiç parazit olmamasıdır.

İletim sırasında ölçülen değerin manipüle edilmesini önlemenin uygun bir yolu, onu şifrelemektir. HBM’nin WTX110-D serisi dijital tartım terminalleri, örneğin C16i tipi dijital yük hücreleri ile birlikte, ticaret için yasal, manipülasyona dayanıklı tartı aletlerinin kurulmasına izin vermektedir.

Dijital yük hücreleri, gerçek ölçülen değerlere ek olarak durum ve hata mesajlarını da aktardığından, varlık ve tesis yönetimini aynı anda uygulamak çok kolaydır. Arızalı dönüştürücüler kolayca belirlenebilir ve gerekirse değiştirilebilir. Bu, servis ve bakım masraflarını büyük ölçüde azaltmaktadır.

Ek olarak, kalibrasyon da dahil olmak üzere eksiksiz bir ölçüm zinciri, yerinde veya PanelX veya WTX Mobile uygulaması aracılığıyla uzaktan, uygun ve bağımsız bir şekilde kurulabilir. HTTPS şifrelemesi sayesinde tüm iletişim verileri en iyi şekilde korunur.

Açık otomasyon uygulamaları içi daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.