Altyapı İzleme

Verimli Yapısal Sağlık Görüntüleme için Modüler Çözüm

Köprüler, rüzgar enerjisi tesisleri, su, gaz ve petrol boru hatları, tüneller, petrol kuleleri, kaldırımlar, raylar, aynı zamanda gemi, uçak, tren veya diğer tüm yapılar, aşınmaya veya arıza oluşturabilecek çeşitli iç ve dış faktörlere tabidir. Bu, örneğin bozulma, hatalı bir inşaat süreci, kalite kontrolünün olmamasından, bir kazadan veya çevre yükünden kaynaklanan aşırı bir durum nedeniyle olabilir. Malzemedeki bu değişiklikleri gözlemleyebilmek ve ciddi hasar oluşmadan önce uygun bir şekilde tepki göstermek için bir hasar tespit sisteminin uygulanması çok önemlidir. Yapısal davranışın izlenmesi anormalliklerin zamanında algılanmasında, bu sayede bakım ve onarım faaliyetlerinin daha verimli bir şekilde uygulanmasında ve işletme maliyetlerinin düşürülmesinde doğrudan etkili olur. Altyapı görüntülemenin asıl amacı, zamanlamayla yönlendirilen bakımın koşul tabanlı bakım ile değiştirilmesidir ve aşağıdaki yararları sağlamaktır.

Altyapı Görüntülemenin Faydaları

  • Güvenliği arttırmak
  • Sürekli gözlem
  • Bakım otomasyonu
  • İleriye yönelik tepki sağlamak için hasarın erken aşamada tespit edilmesi
  • Büyük revizyon devrinin uzatılması
  • Maliyet ve zamandan tasarruf

Farklı Endüstrilere Yönelik Yapısal Sağlık Görüntüleme Sistemi

İnşaat Mühendisliği

Köprü, tünel, bina ve yüksek basınçlı su borusu, yollar ve temellerin kısa ve uzun vadeli görüntülenmesi . Uygulanan yüklerin ve ömür tahminlerinin ölçülmesi.

Demiryolu

Taşıyıcı yüklerin, taşıma, yuvarlaklık dışına çıkma (WTMS) ve üst yapı üzerindeki etkisinin (OBM) sürekli ve bağımsız olarak denetlenmesi. Raylar, demiryolu şalterleri ve bağlarda uzun vadeli ölçümler.

Rüzgar Enerjisi

Açık ve kapalı rüzgar santrallerinin santrallerinin profesyonel yapısal denetimi. Kule, temel, rotor bıçakları ve diğer bileşenlerin ölçümü.

Petrol ve Doğalgaz

Denizaşırı uygulamalarda etkili ölçüm. Yükselticiler, borular, vinçler, temel yapıları, boru hatları vb. örnekleri görüntülemek için ölçüm teknolojisini kullanma.
Sensörler, ölçme amplifikatörleri, veri toplama yazılımı, veri iletimi ve analizi gibi özelleştirilmiş bir çözüm, etkin görüntüleme için teknik bir temel sağlar. Bununla birlikte, yapısal sağlık görüntüleme sisteminin başarılı bir şekilde kullanılabilmesi için doğru sensör kurulumu, devreye alınması ve bakımı ile test sonuçlarının düzenlenmesi vazgeçilmezdir. Hem HBM'nin modüler test ve ölçme ekipmanı hem de HBM tarafından sağlanan son derece yetkin destek ve hizmet, sizi desteklemektedir ve gerekirse tüm projenizi idare edebilmektedir.
Yalnızca ölçüm verileri bugün yeterli değildir. Veri iletim, otomatik alarmlar ve analiz, kapsamlı günlükler, uzaktan teşhis ve kontrol, görüntüleme sistemleri için vazgeçilmezdir. İster karmaşık bir şirket ağı ister tek bir çözüm kullansanız da, HBM size mükemmel bir çözüm sunmak istiyor.