Petrol ve Gaz

Petrol ve gaz endüstrisi için çözümler

Petrol ve doğalgaz değerli hammaddelerdir. Bu nedenle, işlem ve dağıtımlarının mümkün olduğu kadar etkili olmasının önemi büyüktür HBM'nin test ve ölçüm çözümleri, altyapı tesislerinizi, konveyör sistemlerini ve boru hatlarını yorulma ve yükleme için en uygun şekilde kontrol etmenize yardımcı olur.

Teknik Makale: Folyo Yapıştırılmış Gerinim Ölçer Tabanlı Sensörlerde Sürüklenme

Folyo yapıtırılmış gerinim ölçerler, petrol ve gaz endüstrisinde yaygın olan zorlu ortamlarda gerekli olan aralık, doğruluk ve kararlılığın benzersiz bir kombinasyonunu sunar.

Boru hatlarının ve diğer altyapı tesislerinin yük ve yorulma testleri

HBM'nin elektrik ve optik gerinim ölçerleri, geliştirme, üretim ve kullanım sırasında yorulma testleri yapılmasını sağlar. HBM teknolojisi ayrıca kompresör istasyonları gibi altyapı tesislerinin izlenmesini de sağlar. Örnek olay: Mitsui Babcock - bükme ve kopma konusunda HBM ile yapısal testler ve deneysel gerilme analizi.

Gaz kompresör istasyonlarında kuvvet dönüştürücüleri kullanarak verimlilik ölçümleri

Gaz kompresör istasyonlarında kuvvet dönüştürücülerin kullanılması, tahrik gücünün hassas bir şekilde alınmasını kolaylaştırır. Bu, minimum enerji kullanımı ile kompresör istasyonlarının optimum kontrolü ön şarttır. Daha fazla bilgi edinin.

HBM nCode yazılımını kullanarak sanal yorgunluk ve yük testleri

HBM'den nCode simülasyon yazılımı ürünün dayanıklılığını optimize etmeye yardımcı olur ve bileşen tasarımı ve geliştirme aşamasında yorulma ömrü tahminine olanak tanır. nCode yazılımı ayrıca büyük altyapı tesislerinden gelen servis verilerinin paylaşmasını sağlar ve yönetir. Daha fazla bilgi edinin.

Fiber optik gerinim sensörlerini kullanarak boru hattı görüntüleme

Petrol ve doğalgaz boru hatlarındaki gerilimi izlemek için gerinim ölçerler kullanılarak arıza önlenebilir, ancak bunları etkin ve uygun bir şekilde kullanmak çok yetenekli teknisyenleri gerektirir. Fakat, fiber optik gerinim sensörlerini kullanan yeni bir boru hattı izleme çözümü, kullanımı çok daha kolaylaştırır. Daha fazla bilgi edinin.

HBM ile sağladığınız faydalar

  • Yatırımlarınızın dayanıklılığı ve korunması
  • Nakliye esnasında hammadde kaybının minimize edilmesi
  • Kompresör istasyonlarında enerji kullanımının optimizasyonu ve önemli ölçüde azaltılması